VERSURI

Înserare de toamnă

Paşi repezi prin frunze foşnitoare. Mulţimi de suflete pribegi şi călătoare Apoi licăriri de felinare Aprinzându-se-n înserare. Călătorii se ascund tăcut Prin case, în decorul mut. Doar vântul mai şopteşte În timp ce atmosfera se răceşte