Paşi repezi prin frunze foşnitoare.

Mulţimi de suflete pribegi şi călătoare

Apoi licăriri de felinare

Aprinzându-se-n înserare.

Călătorii se ascund tăcut

Prin case, în decorul mut.

Doar vântul mai şopteşte

În timp ce atmosfera se răceşte